MIASTA SZTUKI
Rzym
Wenecja
Florencja
Mediolan
Neapol
Palermo
Inne miasta

LATO
SARDYNIA
SYCYLIA
TOSKANIA

ZIMA
Val di Sole
Val di Fiemme
Val di Fassa
Val Gardena
Madonna di Campiglio
Cortina d'Ampezzo
Arabba
Livigno


 

Warunki uczestnictwa
Ubezpieczenie

index varsavolo.pl


266840

INFORMACJE PRAKTYCZNE

WŁOCHY  (Republika Włoska)

     

Stolica:  Rzym
Waluta: euro (€, EUR)
Język urzędowy: włoski
Inne języki: niemiecki, francuski

Przepisy wyjazdowe
:
Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Włoch jest paszport bądź dowód osobisty (starego i nowego wzoru). Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości (szczególną uwagę w przypadku starszych, książeczkowych dowodów osobistych należy zwrócić na aktualność zdjęcia).
Na pobyt dłuższy niż 3 miesiące konieczne jest uzyskanie stosownego zezwolenia. W celu podjęcia pracy trzeba uzyskać pozwolenie władz administracyjnych. Gdy cel pobytu jest inny niż turystyczny, należy w ciągu 8 dni od daty wjazdu zgłosić się na najbliższy komisariat policji i złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt (dokumenty: aktualny paszport lub dowód osobisty, 2 zdjęcia paszportowe, wypełniony formularz, zaświadczenie o celu pobytu i wymagane zezwolenia, zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym; patrz również: http.//www.amba-sciatapolonia.it.)

Przepisy celne:
Nie ma ograniczeń przy wwozie pieniędzy, ale przy dużych sumach celnik może zażądać złożenia dodatkowych wyjaśnień. Wywieźć z Włoch w gotówce można do 10 tys. EUR.

Przepisy prawne :
Przestępstwa narkotykowe zagrożone są we Włoszech karą pozbawienia wolności w różnym wymiarze (od roku do 22 lat) oraz karą pieniężną.

Meldunek :
Istnieje obowiązek meldunkowy, ale dopełnić go powinien obywatel włoski zapraszający cudzoziemca. Musi on w ciągu 48 godzin zgłosić na miejscowej policji fakt pobytu cudzoziemca, podając dokładny adres.

Ubezpieczenie/ leczenie
:
Osoby płacące składki na NFZ mają prawo do skorzystania z opieki medycznej w ramach ubezpieczenia. Udając się do lekarza, należy zabrać dokument potwierdzający fakt ubezpieczenia (rolę tę pełnią w UE formularze serii E-100; w przypadku wyjazdu turystycznego jest to druk E-111). We Włoszech trzeba przed wizytą u lekarza zarejestrować się w instytucji ubezpieczeniowej, która wyda zaświadczenie o prawie do nieodpłatnej pomocy medycznej.
Obywatele polscy podejmujący studia we Włoszech są uprawnieni do korzystania ze wszystkich usług medycznych niezbędnych do tego, by stan ich zdrowia nie pogorszył się przez okres studiów. To oznacza, że mogą leczyć się nie tylko w wypadkach nagłych (jak turyści), ale otrzymują pomoc w każdej potrzebie zdrowotnej: np. w chorobie przewlekłej, mogą wykonać na koszt ubezpieczal-ni niezbędne badania okresowe czy korzystać z porad lekarzy specjalistów. Wyjeżdżając, należy zabrać ze sobą wystawione przez NFZ zaświadczenie o ubezpieczeniu na druku E-128. We Włoszech nie ma zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych. Nie są wymagane szczepienia. Standardowa wizyta lekarska kosztuje od 40 do 63 EUR, wizyta specjalistyczna - od 77 do 130 EUR.

Informacje dla kierowców:

Dokument prawa jazdy (zarówno starego jak i nowego wzoru), wydany przez polskie władze, uprawnia do prowadzenia pojazdu we Włoszech i zachowuje ważność do daty określonej w dokumencie lub przepisami krajowymi. Obywatel polski mający miejsce zamieszkania we Włoszech ma możliwość wymiany prawa jazdy na nowe, wspólnotowe, np. w przypadku jego utraty lub zmiany zameldowania. Wymiana taka nie będzie się wiązała z koniecznością ponownego zdawania egzaminów.

Dokumenty
:
Dowód osobisty - zalecamy zabranie ważnego paszportu.

Sklepy
:
Otwarte od poniedziałku do soboty w godzinach 09:00-13:00 i 16:00-19:00, jeden dzień w tygodniu są zamknięte, w każdym mieście inaczej. W centrach historycznych dużych miast niektóre sklepy nie mają przerwy obiadowej i pozostają otwarte w niedzielę. Supermarkety czynne są zazwyczaj w godzinach 06:00-19:30 od poniedziałku do soboty, jeden dzień w tygodniu – zamknięte, w każdym mieście inaczej

Przydatne informacje:
Wymiany pieniędzy dokonuje się w bankach lub kantorach.
Cudzoziemcy przebywający na terenie Włoch powinni zawsze mieć przy sobie dokumenty  tożsamości (paszport, ewentualnie pozwolenie na pobyt). Podczas kontroli cudzoziemiec nie mający żadnego dokumentu może zostać zatrzymany do wyjaśnienia.
Kradzież należy bezzwłocznie zgłosić w najbliższym komisariacie policji. Protokół policyjny będzie potrzebny do uzyskania odszkodowania od ubezpieczalni. Jak najszybciej należy zastrzec zgubione lub skradzione karty płatnicze i kredytowe. W przypadku utraty paszportu lub innego dokumentu podróży oprócz zgłoszenia na policję konieczne jest możliwie szybkie skontaktowanie się z polską placówką.
Dodatkowe informacje w wersji elektronicznej są dostępne na stronie internetowej MSZ:
www.msz.gov.pl w dziale Informacje konsularne - „Informacje dla obywateli polskich wyjeżdżających do innych krajów Unii Europejskiej".2002 - 2024 © VARSAVOLO Sp. z o.o.  Wszelkie prawa zastrzeżone  Nota prawna  Polityka prywatności